× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Pododdział hepatologiczny - Szpital

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Oddział hepatologiczny

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne

Zakres świadczonych usług:

  • Choroby wewnętrzne


Adres

76-72-11-100
Iwaszkiewicza 5
59-220 Legnica

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1